Jak ušetřit čas i peníze při zápisu do rejstříku aneb Co je to přímý zápis?

Jak ušetříte čas i peníze při zápisu do rejstříku aneb Co je to přímý zápis?

11. březen 2021

Věděli jste, že když zakládáte společnost nebo třeba měníte členy výboru SVJ, nemusíte složitě vyplňovat návrh na zápis do rejstříku? Může to za vás udělat notář a novou společnost nebo změny v SVJ sám do rejstříku zapsat. Je to rychlé, šetří to starosti a často i vaše peníze.

Pokud se chcete rychle dozvědět, o co jde a jestli se to hodí přímo pro vás, čtěte dál.

Co to je

Přímý zápis do rejstříku zjednodušuje zápisy do veřejných rejstříků (třeba obchodního rejstříku nebo rejstříku SVJ). Z celého procesu totiž vypadává celý jeden zásadní krok – vyplnění návrhu na zápis do rejstříku, jeho podání u rejstříkového soudu i celé řízení o návrhu. Tento krok pro vás totiž dokáže zařídit notář.

Kdy to jde

Pokud pro vás notář sepisuje notářský zápis o založení vaší společnosti (nebo SVJ), nebo o změně v jejím vnitřním uspořádání, může také vše přímo zapsat do rejstříku.

Jak to funguje

Postup se trochu liší podle toho, co vlastně chcete do rejstříku zapsat.

V případě jednoduché změny (např. při změně obchodní firmy) to vypadá takhle:

 • notář sepíše notářský zápis, kterým osvědčí rozhodnutí o změně (společnosti nebo třeba SVJ, pokud to vyžadují jeho stanovy),
 • skutečnosti zachycené v notářském zápisu notář ihned zapíše do rejstříku,
 • notář vám předá výpis z rejstříku, kde jsou už uvedeny všechny provedené změny.

Všechno přitom může proběhnout v kanceláři notáře během několika desítek minut.

V případě založení společnosti či SVJ nebo u složitější změny (např. u změny počtu jednatelů v s.r.o., po které je potřeba rovnou zvolit dalšího jednatele) se přidávají ještě dva další kroky, které notář dělá před samotným zápisem (jiné označení a podobu prvního notářského zápisu při založení společnosti nebo SVJ sem nepočítejme):

 • notář od vás převezme další dokumenty potřebné k zápisu (u zmiňované volby nového jednatele je to třeba čestné prohlášení nového jednatele a jeho souhlas se zápisem do rejstříku) a převede je do elektronické podoby,
 • notář sepíše další notářský zápis, kterým osvědčí, že od vás převzal další dokumenty k zápisu do rejstříku.

Tím se celý proces může o něco prodloužit (podle časové vytíženosti notáře, kterého jste si vybrali).

Kolik to stojí

 • notářský zápis o založení nebo změně: Tento typ notářského zápisu platíte obvykle i v případě, kdy nevyužíváte přímý zápis do rejstříku. Cena se liší podle toho, co všechno notářský zápis zahrnuje, a začíná na 2.000,- Kč + DPH
 • notářský zápis o převzetí dokumentů: Tento typ notářského zápisu potřebujete (a platíte) jen u přímého zápisu, a to pokud zakládáte společnost či SVJ nebo provádíte složitější změnu. Cena je vždy stejná - 1.000,- Kč + DPH
 • odměna notáře: Odměna notáře za přímý zápis do rejstříku je také vždy stejná - 300,- Kč + DPH.
 • soudní poplatek: Výše soudního poplatku se liší se podle toho, co do rejstříku zapisujete. U přímého zápisu notářem je ale soudní poplatek vždy nižší než přímo u soudu.

Kdy se to vyplatí

Finančně se vám přímý zápis u notáře jednoznačně vyplatí u prvního zápisu do rejstříku. Při založení s.r.o. zaplatíte na soudním poplatku u rejstříkového soudu 6.000,- Kč, u notáře pouze 2.700,- Kč. Pokud zakládáte a.s., je rozdíl ještě výraznější - u soudu platíte 12.000,- Kč, zatímco u notáře 8.000,- Kč.

Pokud chcete do rejstříku zapsat „pouze“ změnu, budou i přes nižší soudní poplatek vaše náklady v zásadě podobné jako kdybyste návrh podávali přímo u soudu. Můžete ale ušetřit hodně času – nemusíte vyplňovat žádný návrh na zápis, notář vás rovnou informuje, které dokumenty pro jaký zápis musíte dodat, a zápis obvykle provede okamžitě.

Shrnutí na závěr

 • Přímý zápis zrychluje zápis do rejstříku.
 • Kromě toho je často pohodlnější, v některých případech dokonce levnější.
 • Pokud potřebujete do rejstříku zapsat něco, k čemu ze zákona potřebujete notářský zápis, můžete notáři svěřit také celý proces zápisu.